English
I. ÇEVİRİ ONAYLARI
 • GEREKLİ BELGELER:
  • Onay Başvuru Formu (Onay Başvuru Formu) (Çevirilerde dikkat edilmesi gereken hususlar)
  • Onayı yapılacak belgelerin aslı
  • Onayı yapılacak belgelerin fotokopisi
  • Müşavirliğe gelmeden önce temin edilmelidir).
  • Onayı yapılacak belgenin Türkçe ya da İngilizce'ye tercümesi. (Not:Tercümenin bilgisayar ortamında ve aslına uygun olarak yapılması gerekmektedir). 15 Mart 2012 tarihinden sonra başvuru sahiplerinin kendi tercümeleri kabul edilmeyecektir. Bütün çevirilerin yeminli tercüman aracılığı ile tercüme ettirilmesi ve o şekilde başvurunun yapılması gerekmektedir.
  • Posta ile yapılan başvular için üzerine alıcının adı-soyadı ve adresi yazılı ödenmiş (kayıtlı bir posta servisinin kullanılması tavsiye edilir) zarf.
  • Onay için belgelerin yukarıda ifade edilen şekilde eksiksiz olarak kayıtlı posta ile gönderilmesi ve onay için en az 2 hafta zaman ayrılması tavsiye edilmektedir.
  • Not-1: Aynı belgeden en fazla 3 kopyanın onayı yapılmaktadır.
  • Not-2: İngiltere'de Lisans, Y. Lisans ya da Doktora yapanların denklik işlemleri YÖK tarafından yapılmaktadır. www.yok.gov.tr

   Müşavirliğimiz Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığının bağlı kurumlarından alınan belgeler ile Üniverisitelerden alınanan diploma, transkript ve diğer öğrencilikle ilgili belgelerin çeviri onaylarını yapmaktadır. Aynı şekilde İngiliz eğitim kurumlarından alınan belgelerin Türkçe çeviri onayları da yukarıda belirtilen şekilde yapılmaktadır.

    

Denklik Başvurularında Gerekli Belgeler
I. İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN DENKLİK İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER
GEREKLİ BELGELER:
 • Denklik Formu (doc, 50KB) (pdf, 61KB) (Öğrenci velisi doldurup imzalayacak. Lütfen formun eksiksiz doldurulduğuna emin olunuz.
 • Öğrencinin/öğrencilerin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Attendance Report ve bir kopyası (doc, 42KB) (pdf, 42KB)(Öğrencinin halen devam etmekte olduğu okul yönetimi tarafından doldurup onaylanmalıdır. Stamp kısmı işlem için önem arz etmektedir. Lütfen belgenin imzalı ve mühürlü olmasına dikkat ediniz.)
 • Hazırlanan evrakların başvuru sahibine gönderilebilmesi için, üzerinde başvuru sahibinin adı-soyadı ve açık adresi yazılı ödenmiş (üzerine gerekli miktarda pul yapıştırılmış) zarf.
 • NOT: Başvurular kayıtlı posta ile yapılmalıdır.
II. ORTAÖĞRENİMİNİ BÜYÜK BRİTANYA'DA TAMAMLAMIŞ ÖĞRENCİLERİN LİSE DENKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 • Denklik Formu (doc, 50KB) (pdf, 61KB)
 • GCSE, AS, A LEVEL (Ya da dengi seviyedeki sertifikalarınız, BTEC ve GNVQ gibi) ve diğer sertifikaların asılları ve ikişer adet fotokopileri
 • Başvuru yapmadan önce denklik şartları ve ayrıntılı bilgi için lütfen  (buraya)  tıklayın ve Denklik Kılavuzu'nun İngiltere kısmını inceleyiniz - 180. sayfa.
 • TC uyruklular için TC Kimlik Fotokopisi
 • Hazırlanan evrakların başvuru sahibine gönderilebilmesi için, üzerinde başvuru sahibinin adı-soyadı ve açık adresi yazılı ödenmiş (üzerine gerekli miktarda pul yapıştırılmış) zarf.
 • NOT: Başvurular kayıtlı posta ile yapılmalıdır.