English


LİSANS VE ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU


İLK TECİL İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Öğrenci Bilgi Formu ve Dilekçesi Form (docx) 
 • Lise diplomasının 1 adet fotokopisi (Liseyi İngiltere’de bitirenler için denklik belgesi alınması şarttır. Konuyla ilgili Müşavirliğimizin Denklik ile ilgili sayfasını incelemeniz tavsiye olunur)
 • 1 adet okul kayıt yazısı/öğrenci belgesi (son 3 ayda alınmış olmalıdır)
 • 1 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi (Ön ve arka tarafı A4 kağıdının aynı yüzüne çekilmiş olmalıdır.)
 • 1 Adet Fotoğraf (Fotoğrafların arkasına isim yazılmalıdır.)
 • 1 adet askerlik durum veya karar belgesi (Fotokopi olabilir. Belge yeni tarihli olmalıdır, Türkiye’deki herhangi bir askerlik şubesinden temin edilebilir.)
 • Tebliğ Tebellüğ Belgesi ve Taahhütname Form (docx)  (2 adet) Örnek Doldurulmuş Form
 • İngiltere'ye giriş tarihlerini gösterir pasaport fotokopisi
 • İngiltere vizesinin fotokopisi.

MÜŞAVİRLİĞİMİZDE DOSYASI BULUNAN ÖĞRENCİLERİN TECİL UZATMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Öğrenci Bilgi Formu ve Dilekçesi Form (docx) 
 • 1 adet okul kayıt yazısı/öğrenci belgesi (son 3 ayda alınmış olmalıdır)

NOT 1: Yoklama kaçağı durumundaki öğrenciler "Askerlik Durum Belgesi" temin edemeyeceklerinden bu belge yerine yoklama kaçağı olduklarına dair bir dilekçe yazarak yukarıdaki belgelerle birlikte Müşavirliğimize gönderebilirler. Örnek Dilekçe

 

 

UYARILAR:


1-Öğrenimine devam etmeyen, öğrenim durumunu belgelendirmeyen ve üst üste iki yıl başarısız duruma düşen öğrencilerin Müşavirliğimiz bünyesindeki dosyaları kapatılır.
2-Öğrenciler, her öğretim yılı başında öğrenim durumlarını gösterir belgelerini Müşavirliğimize göndermek zorundadır.
3-Öğrencilerin Müşavirliğimizdeki dosyaları ve durumları ile ilgili duyurulardan haberdar olmaları için sık sık e-postalarını takip etmeleri tavsiye olunur (ozel@meblem.org.uk adresinden gelen  e-postalar).
4-Öğrencilerin iletişim bilgileri değişiklikleri mutlaka Müşavirliğimize bildirilmelidir.
5-Öğrencilerin, öğrenimlerini tamamladıklarında Müşavirliğimizdeki dosyalarını kapattırmak için dilekçe yazmaları gerekmektedir.
6-Yurt dışında alınan yüksek öğretim diplomalarının denkliği YÖK tarafından yapılmaktadır (2547 sayılı kanun). Yurt dışında öğrenim yapacak veya yapmakta olanların özel öğrenciliklerinin tanımlanması, onların yurt dışında aldıkları diploma ve derecelerinin denkliklerinin ülkemizde mutlaka tanınacağı anlamına gelmez.