English

 

Açıklamalar

Resmi Burslu öğrencilerin müşavirlikteki işlemlerinin daha hızlı yürütülebilmesi için dikkat etmesi gereken konular şunlardır:

1- Öğrenim durumuna dair belgelerini, ilgili form ile müşavirliğimize göndermeleri, dilekçelerinde güncel adreslerini ve telefon numaralarını belirtmeleri,

2-Gönderdikleri zarfların üstüne isim soy-isim ve burslu olduklarını belirtmeleri, 

3- Master ve doktoraya başlayan öğrencilerin yan tarafta verilen 'Öğrenim Planı'nı bilgisayar ortamında doldurarak üç (3) nüsha olarak müşavirliğimize göndermeleri,

5- Vize başvurusu, IELTS sınavı, Polis Kaydı ücreti vb. harcama belgilerini istenilen toplam tutarı da belirten bir dilekçe ekinde iki (2) nüsha olarak müşavirliğimize göndermeleri,

6-İnternet sitemizdeki duyuru ve açıklamaları takip etmeleri, işlemleri ile ilgili soru ve sorunlarını öncelikle burslu@meblem.org.uk adresine göndererek yanıt almaya çalışmaları, acil ve önemli konuları telefonla yada bizzat büroya gelerek müşavirliğimize iletmeleri,

7- İzin konusunda "Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin" hükümleri doğrultusunda, izine çıkmadan makul bir süre önce izin taleplerini müşavirliğimize bildirmeleri, izin alınmadan ayrılma durumunda bursların kesileceğini dikkate almaları,

8- Öğrenimine yeni başlayan burslu öğrencilerin bu sayfada yan tarafta verilen 'İlk Başlama Formu'nu doldurarak müşavirliğimize göndermeleri, (İngiltere'de banka hesabının açılması uzun sürdüğünden dolayı öğrencilerimizin banka hesaplarını açtırmadan önce başlama belgelerini iletmeleri tavsiye olunur)

9- Müşavirliğimizin işlem yoğunluğunu dikkate alarak, istedikleri sponsorship (garanti belgesi) vb. dokümanları yeterli süre öncesinden talep etmeleri,

10 - Gereksiz yazışmalara sebep olunmaması için yukarıda belirtilen açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur.


Londra Eğitim Müşavirliği

Formlar ve Dilekçeler

İlk Başlama Formu  pdf 
İlk defa İngiltere'ye gelerek, Dil, Pre-sessional, Yüksek Lisans ya da Doktora öğrenimine başlayan burslu öğrenciler bu formu doldurarak müşavirliğimize göndermelidir. Bu formu dolduran yeni öğrencilerin öğrenime başladıklarına dair ''Öğrenime Başlama Formu''nu doldurmaları gerekmemektedir. Form Türkiye'den alınan (2) aylık avans sonrası bursların bağlanabilmesi için önem arz etmektedir.

Master Başlama Formu  doc 

Yüksek Lisans öğrenimine başlayan burslu öğrenciler bu formu doldurarak okullarından alacakları kayıt belgeleri ile müşavirliğimize göndermelidir. Form bir önceki öğrenim bitiminde kesilen bursların yeniden bağlanabilmesi için önem arz etmektedir.

Doktora Başlama Formu  doc 

Doktora öğrenimine başlayan burslu öğrenciler bu formu doldurarak okullarından alacakları kayıt belgeleriile müşavirliğimize göndermelidir. Form bir önceki öğrenim bitiminde kesilen bursların yeniden bağlanabilmesi için önem arz etmektedir.
Geri Ödeme Talep Formu (B-1)  pdf  (Yeni)

Geri Ödeme Talep Formu (B-1) güncellenmiş ve geri  ödemeye ilişkin ayrıntılı bir açıklama eklenmiştir. 13 ŞUBAT 2012 tarihinden sonra yapılacak tüm geri ödeme başvurularında yeni form (B-1) kullanılacaktır. Anılan formun ekindeki “Geri Ödeme Talep Formuna İlişkin Açıklamalar” belgesinde belirtilen kurallara uyulmadan yollanan  geri ödeme talepleri işleme alınamayacak  ve eksik belgeler tamamlanıncaya kadar ödeme işlemleri bekletilecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ilgili her türlü sorumluluk talepte bulunan kişiye aittir.
Bilgilerinizi rica ederiz. 03.02.2012.

İzin Dilekçe Formu (B-2)  pdf  (Yeni)

1416 sayılı kanun uyarınca öğrenim görmekte olan resmi-burslu öğrenciler, öğrenim yerlerini terketmeden önce bağlı bulundukları Müşavirlik/Ateşeliklerden izin almalıdırlar. Bu konudaki ayrıntılı bilgi için B-2 formunun açıklamalar kısmını inceleyiniz

NOT: İzin başvuruları en az iki hafta önce Müşavirlikte olacak şekilde yapılmalıdır. 04.04.2012

Banka Hesap Bilgileri Güncelleme Formu (B-3)doc  (Yeni)
Banka hesap bilgileri değişen burslu öğrencilerin en en kısa zamanda bu formu doldurarak posta yolu ile Müşavirliğe ulaştırmaları gerekmektedir.
Bilgi Güncelleme Formu (B-4) doc  (Yeni)
İletişim bilgileri değişen öğrenciler bu formu doldurarak posta yolu ile Müşavirliğe ulaştırmalıdırlar.
Garantörlük Mektubu Talep Formu pdf 
Üniversitelere, Home Office'e yada başka kurumlara verilmek üzere garantörlük mektubu talep eden MEB öğrencileri bu formu doldurarak posta yolu ile Müşavirliğe ulaştırmalıdırlar Kurumlar adına öğrenim görmekte olan burslu öğrencilerimizin adı geçen belgeyi kendi kurumlarından almaları gerekmektedir. 18.05.2011
Pasaport Uzatma Talep Formu pdf 
Pasaport süreleri dolan yada yeni pasaport almak isteyen öğrencilerimizin (MEB, TCDD, TPAO ve BOTAŞ adına öğrenim gören burslu öğrenciler) bu formu doldurarak posta yolu ile Müşavirliğe göndermeleri gerekmektedir. 18.05.2011
Yüksek Lisans/Doktora Bitirme Ve/Veya Doktoraya Geçiş Formupdf 
Yüksek lisans'dan doktoraya geçiş ile yüksek lisans ya da doktora sonrası yurda dönmek isteyen burslu öğrenciler için gerekli form. 20.05.2013 tarihi itibarı ile yapılacak bütün başvurularda kullanılmalıdır.
Konferans ve Seminer Katılım Talep Formu (B-6) pdf 
Resmi burslu Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri katılmak istedikleri konferans ve seminer gibi programlar için bu formu doldurarak Müşavirliğimize posta yolu ile ulaştırmalıdırlar. Forma tarihi yazarak imzaladığınıza emin olunuz.05/06/2017

Türkiye'de Yapılan Tez Çalışmasına Katılım Talep Formu (B-7) pdf 

Resmi burslu Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinden tez konusu Türkiye ile ilgili olanlardan gerekli dokümanları mutlaka Türkiye'den şahsen temin etmesi gerekenler bu formu doldurarak Müşavirliğimize posta yolu ile ulaştırmalıdırlar. Forma tarihi yazarak imzaladığınıza emin olunuz.17/03/2014

Öğrenim Planı  doc 

Master ve doktoraya başlayan öğrenciler bu formu bilgisayar ortamında doldurarak (MEB ve TPAO burslusu öğrencileri 1 nüsha - DSİ burslusu öğrenciler 2 nüsha olarak) müşavirliğimize posta yolu ile göndermelidir. 13.07.2017

Pre-sessional Onayı İçin İstenilen Belgeler

1. Pre-sessional talebinizi içeren dilekçe
2. Şartlı master kabulü (Pre-sessional şartını içermelidir)
3. Pre-sessional tarihlerini içeren belge
4. Okula başvuruda kullandığınız IELTS skoru

5.Yurtdışında tamamlamış olduğunuz dil eğitiminize dair dil okulundan alınan sertifikanın fotokopisi.

Belgelerde eksik olması durumunda talebiniz işleme alınamayacaktır.

Süre Uzatım Talepleri İçin İstenilen Belgeler

Süre uzatım talepleri için özel bir form yoktur. Öğrenciler başvuruları aşağıda belirtilen belgeler ile yapmalıdır. Belgelerin asıllarının iletilmesi gerekmektedir.

Dil Kursu öğrencilerinin uzatım talepleri için Müşavirliğimize göndermesi gereken belgeler:

 1. Müşavirliğimize hitaben yazılmış süre uzatım gerekçesi ve süresini içeren dilekçe
 2. Güncel IELTS sonucu fotokopisi(başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış sonuç olmalıdır)
 3. Vize fotokopisi

Yüksek Lisans öğrencilerinin uzatım talepleri için Müşavirliğimize göndermesi gereken belgeler:

 1. Müşavirliğimize hitaben yazılmış süre uzatım gerekçesi ve süresini içeren dilekçe (Bakanlığın 22/01/2015 tarihli duyurusuna istinaden uzatım gerekçeleri ayrıntılı olarak belirtilmelidir.)
 2. Okuldan alınacak resmi süre uzatım yazısı
 3. İngilizce belgelerin Türkçe çevirileri (öğrenci tarafından yapılacaktır)

Doktora öğrencilerinin uzatım talepleri için Müşavirliğimize göndermesi gereken belgeler:

 1. Müşavirliğimize hitaben yazılmış süre uzatım gerekçesi ve süresini içeren dilekçe/bireysel rapor (Bakanlığın 22/01/2015 tarihli duyurusuna istinaden uzatım gerekçeleri ayrıntılı olarak belirtilmelidir.)
 2. Doktora danışmanından alınacak resmi süre uzatım yazısı
 3. Doktora bitiş tarihini içeren resmi ve güncel öğrenci belgesi
 4. Doktoranızın standart süresini gösteren websayfası çıktısı veya broşür fotokopisi
 5. İngilizce belgelerin Türkçe çevirileri (öğrenci tarafından yapılacaktır)

Belgelerde eksik olması durumunda talebiniz işleme alınamayacaktır.

 

Diğer Belgeler
Resmi Burslu Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar  doc  pdf
Resmi Burslu Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar  doc  pdf
MÜŞAVİRLİK KABUL GÜN VE SAATLERİ


Pazartesi : 09.00 – 13.00
Salı: 09.00 – 13.00
Çarşamba : Kabul yapılmamaktadır.
Persembe : 09.00 – 13.00
Cuma
: 09.00 – 13.00

TELEFON İLE GÖRÜŞME SAATLERİ

Pazartesi : 09.00 – 13.00
Salı: 09.00 – 13.00
Çarşamba : 09.00 – 13.00
Persembe : 09.00 – 13.00
Cuma
: 09.00 – 13.00